Ei samling av foto

Bilder fra norsk fauna og flora.
Utvalg fra natur, planter, dyr og fugleliv

Med fokus på naturen

Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot eat money»~ Cree Indian Proverb

Ein natur som er full av liv. Det krev insekt, blomster, godt miljø og stort artsmangfald. Det er slik vi ønsker det, men vanskeleg å få til. Mange arter forsvinner i stort tempo.  Å bevare sårbare områder og trua arter blir viktig i tida framover. Naturen er også viktig for tilgang til maten vår.


NATUR

Fuglelivet her nord, har tøffe forhold for å overleve. Dei kjemper både mot sine gamle fiendar og nye miljøendringar. Lett og bli offer for alle sin kamp om mat. Utfording og fostre opp sine avkom mot miljøforureining. Mindre tilgang på insekt. Kva skjer langs vår kyst, fjordar, skogar, fjell, inn og utmark.

FUGLAR

Natur her i nord tilpassa seg også til miljøendringar. Alle årstider, med alle sine forskjellige forvandlingar gjennom vår, sommar, haust og vinter. Ei evig rotasjon med liv og død. Og dokumentere dette er viktig. Ein viktig og vakker natur som vi må ta betre vare på.


Landskap
LANDSKAP

Nyheter

Fuglefotografering

Fuglar er vanskeleg og komme tett innpå. Dei er stadig i bevegelse og fyk vekk når du nærmar deg deiras område. Stopper du opp og står roleg, er du heldig, kan det fort dukke opp ein fugl. Men uten å skjule deg, blir den fort var deg, og vekk er den. Setter du opp eit skjul, så opnar  du for ein spennande foto-mulighet. Ved bruk av fòring og åte, vil du over tid skape ein samlingsplass for fuglar. Skal du ha mulighet og få dei større fuglane, er det ein lengre prosess for å skapa ein fotoplass. Ein må ligge i skjulet på dagtid også, slik at vare fuglar ikkje blir skremt vekk. Då kan du både observere og fotografere, med større ro og kontroll.