Photography

Landscape, nature and wildlife, from nordic fauna and flora

Med fokus på naturen

Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot eat money»~ Cree Indian Proverb

Ein natur som er full av liv. Det krev insekt, blomster, godt miljø og stort artsmangfald. Det er slik vi ønsker det, men vanskeleg å få til. Mange arter forsvinner i stort tempo.  Å bevare sårbare områder og trua arter blir viktig i tida framover. Naturen er også viktig for tilgang til maten vår.


Fuglelivet her nord, har tøffe forhold for å overleve. Dei kjemper både mot sine gamle fiendar og nye miljøendringar. Lett og bli offer for alle sin kamp om mat. Utfording og fostre opp sine avkom, samtidig med stort frafall av insekt. Kva skjer langs vår kyst, fjordar, skogar, fjell, inn og utmark.


Natur her i nord tilpassa seg også til miljøendringar. Alle årstider, med alle sine forskjellige forvandlingar gjennom vår, sommar, haust og vinter. Ei evig rotasjon med liv og død. Og dokumentere dette er viktig. Ein viktig og vakker natur som vi må ta betre vare på.Nyheter

Fuglefotografering

Fotografering er ein god utfordring for å få betre kunnskap rundt våre fuglearter. Ligg du i eit skjul, får du også god tid til observere og studere åtferd til fuglen. Lytte til fuglelyder og finne ut av  kommunikasjon dei imellom. Alt frå små fuglar til større rovfugl. Sjå kven som er fiende eller venn.